späť na úvod..   Katalógy a cenník na stiahnutie <  
Prebiehajúce akcie <  
FAQ <  
Mapa stránok <  
Produkty | Prečo Jøtul | Užitočné rady a informácie | Predajné miesta | Kontakt - ponuka
   
 
 
 

Užitočné rady a informácie

Najčastejšie chyby a problémy

Veľkosť kachlí:

 • správna veľkosť kachlí je veľmi dôležitá, nakoľko predimenzované kachle môžu spôsobovať nadmernú tvorbu kreozotu, resp. problémy s dymením. Poddimenzované kachle naopak vedú k neustálemu prekurovaniu kachlí a ich následnému poškodeniu. Preto je dôležité si položiť otázku, na aký účel majú kachle slúžiť. Bude to hlavný alebo doplnkový zdroj tepla, alebo iba „kus nábytku“?
 • V prípade príliš veľkých kachlí sa kachle dokonale nerozkúria a permanentne priškrtené kachle budú dechtovať, a v dôsledku nedostatočného prívodu vzduchu sa bude neustále znečisťovať sklo. Ak sú kachle príliš malé, užívateľ sa bude snažiť dostať z kachlí väčší výkon a to bude viesť k ich prekúreniu.

Kachle sa nedajú rozkúriť. Dôvodom môže byť:

 1. Nedostatok vzduchu – presvedčte sa, že je otvorená komínová klapka, otvorte klapky pre prívod vzduchu, príp. ponechajte aj pootvorené dvierka
 2. Studený komín – pomôže mu nahriatie cez čistiaci otvor /vložte do čistiaceho otvoru pokrčené zapálené noviny a počkajte, pokiaľ sa ťah obráti/
 3. Málo triesok – používajte nadrobno nasekané drevo, a až keď sa rozhorí, priložte väčšie polená

Dymenie do miestnosti. Dôvody môžu byť nasledovné:

 1. Kvalita dreva – vlhké drevo môže spôsobiť viac dymu ako je komín schopný odtiahnuť
 2. Ventilácia – napr. klimatizácia alebo kuchyňové a kúpeľňové vetráky môžu odtiahnuť časť vzduchu z komína /negatívny ťah/
 3. Príliš krátky komín – spôsobuje nedostatočný ťah
 4. Studený komín – spôsobuje nízky alebo žiadny ťah
 5. Dymovody a kolená – dymovody a 90 stupňové kolená obmedzujú ťah
 6. Upchatý komín – napr. vtáčim hniezdom, kreozotom

Krátky čas horenia. Dôvody môžu byť nasledovné:

 1. Veľkosť polien – väčšie kusy polien horia dlhšie ako malé polená. Použite tvrdé a suché drevo
 2. Príliš silný komínový ťah – spôsobuje nedostatočné spaľovanie
 3. Prevádzkové chyby – hlavný prívod vzduchu by mal byť v pozícii takmer uzavretý, a úplne uzavretý, akonáhle sa rozhorí oheň

Nepoužívajte kachle s otvorenými popolníkovými dvierkami dlhšiu dobu – spôsobíte prekúrenie kachlí!

Kachle majú nízky výkon. Tu sú možné dôvody:

 1. Zlá kvalita dreva
 2. Ťah komína
 3. Chyby pri ovládaní kachlí
 4. Konštrukcia domu (izolácia, výška strechy,...)
 5. Príliš malé kachle

Prekúrenie kachieľ – kachle sa ťažko ovládajú. Možné príčiny sú nasledovné:

 1. Zlé tesnenie
 2. Palivo – nikdy nespaľujte staré palety, odpad alebo navoskované predmety.
 3. Príliš veľký ťah v komíne – použite komínovú klapku alebo regulátor ťahu

Najčastejšími príčinami požiaru sú:

 1. Nesprávna inštalácia (nedostatočná ochrana horľavej podložky, vzdialenosť od steny a horľavých predmetov, pripojenie dymovodu)
 2. Nesprávny spôsob kúrenia
 3. Nevhodné palivo
 4. Chybné obostavanie krbovej vložky